درباره فرا زیست تجهیز قابوس بیشتر بدانید

شرکت فرا زیست تجهیز قابوس نخستین شرکت تولید کننده داخلی در زمینه تامین تجهیزات بیوبانک، آزمایشگاهی، تحقیقاتی و بیمارستانی می باشد که سعی دارد با ارائه مشاوره حرفه ای در زمینه راه اندازی آزمایشگاههای تحقیقاتی ، کهورت و بیوبانک در خدمت مشتریان خود باشد. در اینجا یادآور می شویم که شما به منظور دستیابی به اهداف بلندمدت خود به محصولات این شرکت نیاز دارید. سعی ما بر این است که شما را در انتخاب مناسب ترین و با کیفیت ترین محصولات داخلی یاری رسانیم.
دیدگاه فرازیست تجهیز قابوس:  ارائه خدمت به دانشمندان و پژوهشگران فعال در حوزه مطالعات علمی کهورت و بیوبانک می باشد که در این زمینه خدمات زیر را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد :
•    مشاوره حرفه ای جهت راه اندازی بیـوبانک های استاندارد ؛
•    تأمین تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاههای تحقیقاتی، کهـورت و بیـوبانک های زیستی ؛
•    ارائه نرم افزار جامع مدیریت بیـوبانک جهت سهولت دسترسی به نمونه های زیستی ؛
•    برگزاری کارگاههای آموزش راه اندازی بیوبانک با تکیه بر تجارب معتبرترین بیوبانک ها در سطح کشور ؛
•    Cold Room ؛
•    مهنـدسی معکـوس ؛
•    انتخـاب مــواد ؛
•   مشاوره و ساخت قطعات تجهیزات بیـوبانک .

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی داروسازی

تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی

تجهیزات آزمایشگاهی میکروبیولوژی

تجهیزات عمومی آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی علوم دامی

تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی

تجهیزات آزمایشگاهی شوینده آرایشی

تجهیزات آزمایشگاهی IVF و بیمارستانی

خدمات فرا زیست

m4

خدمات فنی

محتوای خود را اینجا وارد کنید
m3

خدمات پس از فروش

محتوای خود را اینجا وارد کنید
m2

مشاوره

محتوای خود را اینجا وارد کنید
m1

آموزش

محتوای خود را اینجا وارد کنید

مشتریان ما