نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

شرکت فرا زیست تجهیز قابوس نخستین شرکت تولید کننده داخلی در زمینه تامین تجهیزات بیوبانک، آزمایشگاهی، تحقیقاتی و بیمارستانی

 آدرس: صادقیه – خیابان سازمان آب – مجتمع مهرگان – طبقه اول – پلاک ۳۱

تلفن تماس: ۴۴۲۹۹۷۰۶-۰۲۱

ایمیل:

ایمیل رسمی :Info@farazistco.com

قسمت فروش :sale@farazistco.com

مدیریت: Management@farazistco.com

آموزش :Training@farazistco.com